Home  |

Priests |
Mass Centers |
Mass Schedules |
Media  |
Organizations  |
Location Map |
Donate  |
Contact Us  |
School   |

Links

 

Open letter to Confused Catholics:

  You are here: Home > Tagalog translation

Tagalog Translation

 

Chapter 1 - Bakit Nalilito ang mga Katoliko [63kb]

Chapter 2 - "Binabago Nila ang Ating Relihiyon" [74kb]

Chapter 3 - Kung Ano ang Ginagawa Nila sa Misa [59 kb]

Chapter 4 - Ang Misa ng Lahat ng Panahon Laban sa Misa ng Ating Panahon [101kb]

Chapter 5 - "Ikaw ay Isang Dinasaur!" [48kb]

Chapter 6 -  Ang mga Bagong Anyo ng Pagbibinyag, Pagkakasal, Pagkukumpisal at ng

Huling Pagbabasbas [111kb]

Chapter 7 - Ang Mga Bagong Pari [73kb]

Chapter 8 - Ang Mga Bagong Katekismo [89kb]

Chapter 9 - Ang Bagong Teolohiya [40kb]

Chapter 10 - Ekumenismo [60kb]

Chapter 11 - Kalayaang Pang-relihiyon [76kb]

Chapter 12 - Mga Magkaibigan at Magkakasama sa Paglakbay [61kb]

Chapter 13 - Kalayaan at Relihiyon, Pagkakapantay-pantay at Ekumenikal na Pangangatwiran [93kb]

Chapter 14 - "Ang Vatican II at ang Rebolusyon ng Pransiya sa Loob ng Simbahan" [57kb]

Chapter 15 - Ang Kasal ng Simbahan at ng Relihiyon [68kb]

Chapter 16 - Ang Bagong Modernismo o ang Papapababaw ng Pananampalataya [103kb]

Chapter 17 - Ano ang Tradisyon? [69kb]

Chapter 18 - Tunay na Balatkayong Pagsunod [52kb]

Chapter 19 - Ang  Seminaryo ng Econe at ang Roma [76kb]

Chapter 20 - Ang  Misa ng Lahat ng Panahon [61kb]

Chapter 21 - Hindi kami Erehe, Ni Hindi Kami Skismatiko [85kb]

Chapter 22 - Ang Kung Ano ang Magagawa Ng mga Pamilya [59kb]

Chapter 23 - Ang Pagsasatayo Laban sa Pagbagsak [41kb]

 

Our Lady of Victories Church 2 Cannon Road New Manila Quezon City Philippines 1112